OELC-YOUTH Choir

 

Worship:

Sunday: 12:30 – 2:30PM


Children Class:

Sunday1:30-2:30PM


Second Gen. Service
Sunday:  1:30 – 2:30PM


Bible Study/Prayer Service Saturday:  5:00 – 7:00 PM

 

Our Address
4300 16th Street NW, Washington DC, 20011

 

Tel. (202)723-0700

OELC-WORSHIP TEAM

                Weekly Bible verse

       Hojii Ergamoota 4:5-12.

5 Lafti bariinaan, gurguddoonni Yihudootaa fi maanguddoonni, barsiisonni seeraas, Yerusaalemitti walitti qabaman. 6 Isaan keessas Haannaas angafichi lubootaa, Qayyaafaanis, Yohannisii fi Iskindros, kan biraas mana angafoota lubootaa keessaa turan. 7 Isaan ergamoota qaban sana yaa'ii dura dhaabachiisanii, "Humna maaliitiin yookiis maqaa eenyuutiin kana gootan?" jedhanii gaafatan. 8 Phexros yommus hafuura qulqulluudhaan guutamee, "Isin gurguddoota biyyaa maanguddootas kan taatan; 9 amma gochaa gaarii namicha naafa ture kanaaf godhameef, akka inni itti fayyeefis in gaafatamna erga ta'ee, 10 namichi amma fayyaa ta'ee isin dura dhaabatu kun, maqaa Yesus Kristos nama Naazireetiin akka fayye, isin hundumti keessan beekaa! Namoonni Israa'el hundinuus kana haa beekan. Isin Yesusin in fanniftan, in ajjeeftanis; Waaqayyo garuu warra du'an keessaa isa kaase. 11 Inni kun dhagicha, isa isin warri ijaartuun tuffattan, inni garuu dhagaa mataa golee qajeelchu ta'e. 12 Fayyinnis Yesus Kristos duwwaadhaan malee, kan biraatiin tokko illee hin jiru; maqaan kan biraa, ittiin fayyuun kan nuuf ta'u, waaqa jalaa ilmaan namootaaf hin kennamne" jedhe. Ameen.

 

 

The Oromo Evangelical Lutheran Church, Washington, DC. is located at 4300 16th St. NW, Washington DC. 20011. Since 1996, God has worked through faithful Oromo Christian immigrants to proclaim the gospel and make Christ known at this location.

 

Please join us for worship each Sunday at 12:30PM. Our many ministries are exciting opportunities for spiritual growth and services. We are here to serve the living Lord as his disciples, and our lives are marked by daily prayer, weekly worship, Bible study, Christian services and spiritual friendship.

 

Through our baptism and God’s amazing grace, we are already in a relationship with each other. Come meet the rest of your family this week!

Welcome to Oromo Evangelical Lutheran Church

The Rev. Kenassa T. Shobor

Senior Pastor

  OELC Choir-A

  Announcements/News/Events

  Training Conference February 14-17,2020

  FROM OUR Video/PICTURES GALLERY

  OELC Christmas eve 12-24-2017

  Solo Singers

  Lalise Yadeta

  Gifti Paulos

  Weekly Sermons

  • c-facebook

  Copy Right© 2014  OELC, All Rights Reserved